Forumki.Com Portal
Portal
10-28-2021, 09:41 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 66
RA'D SURESİ 5. Ayet:

"Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, “Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız?” demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır."
10-28-2021, 09:41 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 65
RA'D SURESİ 19. Ayet:

"Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar."
10-28-2021, 09:40 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 53
RA'D SURESİ 2. Ayet:

"Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız."
10-28-2021, 09:39 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 61
RA'D SURESİ 25. Ayet:

"Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır."
10-28-2021, 09:38 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 50
RA'D SURESİ 31. Ayet:

"Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı, ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur’an olacak olsaydı (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnız Allah’ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah’ın sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah, verdiği sözden dönmez."
10-28-2021, 09:37 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 41
RA'D SURESİ 26. Ayet:

"Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir."
10-28-2021, 09:36 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 41
RA'D SURESİ 28. Ayet:

"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur."
10-28-2021, 09:34 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 46
İSRÂ SÜRESİ 9. Ayet:

"Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler."
10-28-2021, 09:33 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 54
"Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar."

(Şura Suresi, âyet:30)
10-28-2021, 09:30 AM
Yorumlar : 0 • Okunma : 49